Voor alle aanbiedingen en bestelde artikelen geldt een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na ontvangst van het artikel.
Het herroepingsrecht houdt in dat het u vrijstaat binnen de genoemde termijn de afgeleverde artikelen zonder enige verplichting te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Seats and Sofas Webshop te retourneren. Gelieve de verpakking niet te beschrijven, beplakken en/of op andere wijze aan te passen.
Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de (gedeeltelijke) bestelling – inclusief originele factuur – te worden verzonden aan:

Seats and Sofas Webshop
Retouren
Conradstraat 8
3364 AC Sliedrecht

De kosten van de retourzending zijn – conform de wettelijke bepalingen – voor u.
U ontvangt binnen 30 dagen het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terug. Bij gedeeltelijk retourneren worden de verzendkosten niet terugbetaald. Als u de originele factuur niet bijvoegt is het voor ons helaas niet mogelijk uw retour gezonden artikelen te verwerken.