Heeft u het verkeerde artikel besteld? Ook in dit geval kunt u eenvoudig gebruik maken van de mogelijkheid tot ruilen. Ook hiervoor geldt een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het artikel.
In het geval van ruilen van een artikel, dient u ook tijdens deze termijn zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
Indien u van onze Ruilservice gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Seats and Sofas Webshop te retourneren. Gelieve de verpakking niet te beschrijven, beplakken en/of op andere wijze aan te passen.
Indien u gebruik wenst te maken van de Ruilservice dient de (gedeeltelijke) bestelling – inclusief originele factuur – te worden verzonden aan:

Seats and Sofas Webshop
Ruilservice
Conradstraat 8
3364 AC Sliedrecht

De kosten van de retourzending bij ruiling zijn – conform de wettelijke bepalingen – voor u.
U ontvangt binnen 30 dagen het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terug. Bij gedeeltelijke ruiling worden de verzendkosten niet terugbetaald. Als u de originele factuur niet bijvoegt is het voor ons helaas niet mogelijk uw retour gezonden artikelen te verwerken.